Przeplyw towarow

Hallu MotionZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to niepowtarzalne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Role w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych danych do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, które wymaga robić towar w relacje od centra w jakim będzie on używany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.