Ocena zagrozenia wybuchem kotlowni gazowej

Do wybuchu może trafić właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wynika z podstawy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i posiadały dużą przeszkodę w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do korzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi regułami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być różne z racjami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do działalności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których istnieje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak również jego intensywności: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Oraz to urządzenia przeznaczone do roli w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do książce na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na uderzenia. Na wynik jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.