Mikroskop swietlny jasnego pola

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Stanowi więc aparat do poszukiwania ginekologicznego, który wygląda i odkłada się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Urządzenie to powoduje w układu niedługiego czasu, bo zaledwie kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, albo nie, czy są na nim wszelkie zmiany nowotworowe, lub nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej złośliwym ze każdych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowoczesnych czasach, jest ona nadal praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w stopniu wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, podaje się szereg innych badań, takich jak na dowód cytologię. Przecież jest wtedy rozpoznanie, które lecz w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która dokonywana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele bardziej funkcjonalna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium. Czemu istnieje wówczas takie ważne? Ponieważ jedynie w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, oraz czym wysoce zaawansowane stadium, tym mniejsza szansa pacjentki na poznanie. Uczeni w sferze medycyny, oraz specjalisty interesujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że warto jest połączyć obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne oraz badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Bardzo to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego właśnie o przeprowadzać badania choć raz na kwartał.