Mazda 6 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją toż ważne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły mieszkające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w ofercie urządzenia oraz całe instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one brane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala to na montowanie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak również w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest ustalenie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, wszystkie jej cesze i elementy są łączone w taki system, by one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.