Bezpieczenstwo teoria i praktyka

Określone warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co czyni dużo intensywne zagrożenie dla zdrowia oraz trwania ludzkiego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w mieszkanie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym akurat jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, zamykają się dwie bardzo prestiżowe dyrektywy unijne, które dotyczą ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich stanowi to informacja 94/9/WE – ATEX 100a, która działa wymogów wejścia do obrotu aparatury jaka będzie sterowała, zabezpieczała i regulowała, która planuje być wyczerpana do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz maszyn oraz stylów ochrony z użyciem do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez zamieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten wykonywa wszelkie wymagania sprowadzających się do niego informacji, innymi słowy Nowego Rozwiązania. W obiekcie określenia czy dany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia i potrafi przeżyć na nim zamieszczony znak CE realizowana jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Rozwiązania regulują zagrożenia jakie producent musi wykryć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem materiału na zbyt.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z zmian szczególnie znacząca z punktu widzenia pracowników zakładu, w jakim mogą wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej podstawy dotyczą zaufania i profilaktyki zdrowia każdych kobiet, które powodują działalność i przesiadują w poszczególnych strefach.

Dla kogo poświęcone są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są powiązane z ochroną przeciwwybuchową i dyrektywą ATEX. Stosowane są do pełnych pracowników, którzy tworzą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną także osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę działalności w całości. Przeprowadzenie kierowania jest warunkiem koniecznym do wykonania, w pierwszym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w przestrzeniach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z głównej pomocy, które pragnie być wykonane oddzielnie, warto wtedy wybrać usługi uznanej firmy, która korzysta kompleksowy pakiet szkoleń.